Менеджер з‎ персоналуВакансия в архиве

22031086Менеджер з‎ персоналуopen2787929Благоустрій-Вишгород КП ВМРБлагоустрій-Вишгород КП ВМР102017-07-19T15:53:38.942+03:00Вышгород.5.2164.3088.between1And345627200UAHtrue<p><strong>Завдання та обов’язки</strong></p> <ol> <li>організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства, та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу;</li> <li>забезпечує роботу з укомплектування підприємства, установи, організації працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника;</li> <li>вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами;</li> <li>інформує та консультує керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом;</li> <li>організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад;</li> <li>бере участь у вирішенні трудових спорів та конфліктів;</li> <li>контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом.</li> <li>забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, дотрмання вимого чинного закондавства у веденні кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування програмних продуктів та оргтехніки, комунікацій та зв’язку;</li> <li>організовує проведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток;</li> <li>контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;</li> <li>забезпечує ведення кадрового обліку та складання встановленої на підприємстві звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом в програмі 1С УТП.</li> <li>відслідковує зміни в чинному законодавстві України в частині ведення кадрового обліку та відповідає за відповідність ведення обліку вимогам чинного законодавства України.</li> <li>виконувати інші завдання керівництва підприємства, що стосуються виробничих завдань підприємства.</li> <li>зобов’язан працювати чесно i сумлінно, своєчасно i точно виконувати розпорядження керівництва або уповноваженого ним органу, додержувати трудової i технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна підприємства.</li> </ol> <p><strong>Права</strong></p> <ol> <li>представляти підприємство в інших організаціях з питань, які входять до його компетенції за дорученням директора підприємства або його заступника;</li> <li>одержувати у встановленому порядку від працівників апарату управління підприємства інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків;</li> <li>перевіряти роботу з кадрів у структурних підрозділах підприємства;</li> <li>вносити пропозиції щодо заходів покращення роботи з кадрами.</li> </ol> <p><strong>Відповідальність</strong></p> <ol> <li>менеджер з персоналу несе відповідальність за якісне та своєчасне виконанням покладених обовязків; виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку, завдань та обов’язків покладених на нього цією Інструкцією та чиним законодавством України в частині ведення кадрового обліку.</li> </ol> <p><strong>Повинен знати</strong></p> <ol> <li>законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали, які реґламентують діяльність підприємства, установи, організації з управління персоналом;</li> <li>цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства;</li> <li>трудове законодавство;</li> <li>основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;</li> <li>кон’юнктуру ринку праці та освітніх послуг;</li> <li>методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих;</li> <li>систему стандартів з праці, трудових і соціальних нормативів;</li> <li>етику ділового спілкування та ділову українську мову</li> <li>правила складання офісної документації;</li> <li>роботу з мережами Інтернет, Скайп, Вайбер.</li> <li>вміти працювати з пакетом офісних компютерних программ.</li> <li>методи оброблення інформації із застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки;</li> <li>правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.</li> </ol> <p><strong>Кваліфікаційні вимоги</strong></p> <ol> <li>менеджером з персоналу призначається особа, яка має повну вищу освіту напряму підготовки &quot;Менеджмент&quot; (маґістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) і стаж роботи за фахом – не менше 2 років та післядипломну освіта за напрямом “Менеджмент”.</li> </ol> <p><strong>Взаємовідносини (зв’язки) за посадою</strong></p> <ol> <li>співпрацює з головним бухгалтером по заробітній платі, керівниками підрозділів підприємства в частині робот из персоналом (кадрові накази, графіки відпусток).</li> <li>отримує від директора необхідні матеріали для виконання функціональних завдань та обов’язків.</li> </ol> <p><strong>Графік роботи на посаді</strong></p> <ol> <li>повний робочий день з 8:00 до 17:00 при повному п’ятиденному робочому тижні з понеділка по п’ятницю з перервою на обід. <ol> <li>За домовленістю сторін графік роботи може буди змінений за вимогою працівника чи за потреби виробничо-технічних умов підприємства комунального обслуговування населення.</li> <li>Робота у надурочний час допускається у виняткових випадках (визначених ст. 62 КЗпП) за попередньою згодою сторін.</li> <li>У виняткових випадках допускається застосовувати працю у вихідні дні згідно Статті 71 КЗпП та ст. 72 КЗпП на розсуд роботодавця.</li> </ol> </li> </ol>Вышгородулица Кургузова9А{"points":{"center":{"lat":50.58425100001471,"lng":30.48041299999999,"zoom":19},"marker":{"lat":50.584251,"lng":30.480413}}}freefalsehh.ua2017-07-19T15:53:38.942+03:00false2017-08-19T00:05:19.971+03:00falsefalsevyshgorod.hh.ua//vyshgorod.hh.ua/vacancy/22031086https://vyshgorod.hh.ua/vacancy/22031086
Уровень зарплаты
от 4 562 до 7 200 грн. до вычета НДФЛ
Город
Вышгород
Требуемый опыт работы
1–3 года

Завдання та обов’язки

 1. організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства, та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу;
 2. забезпечує роботу з укомплектування підприємства, установи, організації працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника;
 3. вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами;
 4. інформує та консультує керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом;
 5. організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад;
 6. бере участь у вирішенні трудових спорів та конфліктів;
 7. контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом.
 8. забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, дотрмання вимого чинного закондавства у веденні кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування програмних продуктів та оргтехніки, комунікацій та зв’язку;
 9. організовує проведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток;
 10. контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
 11. забезпечує ведення кадрового обліку та складання встановленої на підприємстві звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом в програмі 1С УТП.
 12. відслідковує зміни в чинному законодавстві України в частині ведення кадрового обліку та відповідає за відповідність ведення обліку вимогам чинного законодавства України.
 13. виконувати інші завдання керівництва підприємства, що стосуються виробничих завдань підприємства.
 14. зобов’язан працювати чесно i сумлінно, своєчасно i точно виконувати розпорядження керівництва або уповноваженого ним органу, додержувати трудової i технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна підприємства.

Права

 1. представляти підприємство в інших організаціях з питань, які входять до його компетенції за дорученням директора підприємства або його заступника;
 2. одержувати у встановленому порядку від працівників апарату управління підприємства інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків;
 3. перевіряти роботу з кадрів у структурних підрозділах підприємства;
 4. вносити пропозиції щодо заходів покращення роботи з кадрами.

Відповідальність

 1. менеджер з персоналу несе відповідальність за якісне та своєчасне виконанням покладених обовязків; виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку, завдань та обов’язків покладених на нього цією Інструкцією та чиним законодавством України в частині ведення кадрового обліку.

Повинен знати

 1. законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали, які реґламентують діяльність підприємства, установи, організації з управління персоналом;
 2. цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства;
 3. трудове законодавство;
 4. основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;
 5. кон’юнктуру ринку праці та освітніх послуг;
 6. методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих;
 7. систему стандартів з праці, трудових і соціальних нормативів;
 8. етику ділового спілкування та ділову українську мову
 9. правила складання офісної документації;
 10. роботу з мережами Інтернет, Скайп, Вайбер.
 11. вміти працювати з пакетом офісних компютерних программ.
 12. методи оброблення інформації із застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки;
 13. правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги

 1. менеджером з персоналу призначається особа, яка має повну вищу освіту напряму підготовки "Менеджмент" (маґістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) і стаж роботи за фахом – не менше 2 років та післядипломну освіта за напрямом “Менеджмент”.

Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 1. співпрацює з головним бухгалтером по заробітній платі, керівниками підрозділів підприємства в частині робот из персоналом (кадрові накази, графіки відпусток).
 2. отримує від директора необхідні матеріали для виконання функціональних завдань та обов’язків.

Графік роботи на посаді

 1. повний робочий день з 8:00 до 17:00 при повному п’ятиденному робочому тижні з понеділка по п’ятницю з перервою на обід.
  1. За домовленістю сторін графік роботи може буди змінений за вимогою працівника чи за потреби виробничо-технічних умов підприємства комунального обслуговування населення.
  2. Робота у надурочний час допускається у виняткових випадках (визначених ст. 62 КЗпП) за попередньою згодою сторін.
  3. У виняткових випадках допускається застосовувати працю у вихідні дні згідно Статті 71 КЗпП та ст. 72 КЗпП на розсуд роботодавця.

Адрес

Вышгород, улица Кургузова, 9А
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве