Менеджер з персоналуВакансия в архиве

Уровень зарплаты
от 4 562 до 7 200 грн. до вычета НДФЛ
Город
Вышгород
Требуемый опыт работы:
1–3 года

Завдання та обов’язки

 1. організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства, та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу;
 2. забезпечує роботу з укомплектування підприємства, установи, організації працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника;
 3. вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами;
 4. інформує та консультує керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом;
 5. організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад;
 6. бере участь у вирішенні трудових спорів та конфліктів;
 7. контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом.
 8. забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, дотрмання вимого чинного закондавства у веденні кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування програмних продуктів та оргтехніки, комунікацій та зв’язку;
 9. організовує проведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток;
 10. контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
 11. забезпечує ведення кадрового обліку та складання встановленої на підприємстві звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом в програмі 1С УТП.
 12. відслідковує зміни в чинному законодавстві України в частині ведення кадрового обліку та відповідає за відповідність ведення обліку вимогам чинного законодавства України.
 13. виконувати інші завдання керівництва підприємства, що стосуються виробничих завдань підприємства.
 14. зобов’язан працювати чесно i сумлінно, своєчасно i точно виконувати розпорядження керівництва або уповноваженого ним органу, додержувати трудової i технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна підприємства.

Права

 1. представляти підприємство в інших організаціях з питань, які входять до його компетенції за дорученням директора підприємства або його заступника;
 2. одержувати у встановленому порядку від працівників апарату управління підприємства інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків;
 3. перевіряти роботу з кадрів у структурних підрозділах підприємства;
 4. вносити пропозиції щодо заходів покращення роботи з кадрами.

Відповідальність

 1. менеджер з персоналу несе відповідальність за якісне та своєчасне виконанням покладених обовязків; виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку, завдань та обов’язків покладених на нього цією Інструкцією та чиним законодавством України в частині ведення кадрового обліку.

Повинен знати

 1. законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали, які реґламентують діяльність підприємства, установи, організації з управління персоналом;
 2. цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства;
 3. трудове законодавство;
 4. основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;
 5. кон’юнктуру ринку праці та освітніх послуг;
 6. методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих;
 7. систему стандартів з праці, трудових і соціальних нормативів;
 8. етику ділового спілкування та ділову українську мову
 9. правила складання офісної документації;
 10. роботу з мережами Інтернет, Скайп, Вайбер.
 11. вміти працювати з пакетом офісних компютерних программ.
 12. методи оброблення інформації із застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки;
 13. правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги

 1. менеджером з персоналу призначається особа, яка має повну вищу освіту напряму підготовки "Менеджмент" (маґістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) і стаж роботи за фахом – не менше 2 років та післядипломну освіта за напрямом “Менеджмент”.

Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 1. співпрацює з головним бухгалтером по заробітній платі, керівниками підрозділів підприємства в частині робот из персоналом (кадрові накази, графіки відпусток).
 2. отримує від директора необхідні матеріали для виконання функціональних завдань та обов’язків.

Графік роботи на посаді

 1. повний робочий день з 8:00 до 17:00 при повному п’ятиденному робочому тижні з понеділка по п’ятницю з перервою на обід.
  1. За домовленістю сторін графік роботи може буди змінений за вимогою працівника чи за потреби виробничо-технічних умов підприємства комунального обслуговування населення.
  2. Робота у надурочний час допускається у виняткових випадках (визначених ст. 62 КЗпП) за попередньою згодою сторін.
  3. У виняткових випадках допускається застосовувати працю у вихідні дні згідно Статті 71 КЗпП та ст. 72 КЗпП на розсуд роботодавця.

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Адрес

Вышгород, улица Кургузова, 9А
­
Отклик направлен работодателю

Сопроводительное письмо к отклику

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Опубликована 19 июля 2017
Рекомендуем

Вакансия в архиве